W cieniu Wielkiej Sowy - monografia Gór Sowich

Dzierżoniów 2006, koordynator projektu, współautor, stypendysta Fundacji Mercator w ośrodku „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Dokładnie w 100 rocznicę oddania do użytku wieży widokowej na Wielkiej Sowie – 24 maja 2006 roku w Dzierżoniowie (Miejska Biblioteka Publiczna) odbyła się prezentacja książki będącej owocem pracy 20. badaczy i krajoznawców związanych z Górami Sowimi. Część z nich urodziła się lub mieszka "W cieniu Wielkiej Sowy", pozostali uczynili zaś z tego obszaru temat swoich dociekań naukowych.

Książka ukazuje środowisko naturalne i przeszłość Gór Sowich w możliwie pełnym spektrum. Jest to bowiem pierwsza pełna monografia tego rejonu. Prace nad nią trwały w latach 2004-2006. Prezentowane tam treści oparte zostały na wieloletnich badaniach naukowych i terenowych. Autorzy - historycy, archeologowie, historyk sztuki, architekt, geograf, biolog, jak też aktywni krajoznawcy - wykorzystali zasoby polskich, niemieckich i czeskich placówek archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych.

Sam język prezentacji jest przystępny, całość zaś wzbogacona jest unikatową ikonografią. Treść książki zawiera się w sześciu dziedzinach: przestrzeń, środowisko naturalne, społeczeństwo, gospodarka, turystyka i polityka, podzielonych z kolei na rozdziały i dalej zagadnienia tematyczne (155). Praca posiada walory edukacyjne jak i promocyjne. Książka nie powstałaby bez przychylności wielu osób, podmiotów branży turystycznej, rekreacyjnej oraz samorządów i innych instytucji.

Wydana została nakładem Srebrnogórskiej Oficyny Wydawniczej w ilości 2000 sztuk. Posiada twardą oprawę i przy formacie B5 książka zawiera 280 stron.