„Nieznane zakątki powiatu dzierżoniowskiego i ziemi dzierżoniowskiej”

cz. 1, Dzierżoniów 2001 – autor

Praca historyczno - krajoznawcza zawierająca 8 rozdziałów opisujących nieznane dotąd szerzej, nieopisywane i ciekawe zakątki powiatu dzierżoniowskiego. Jest bogato ilustrowana ikonografią historyczną, jak i zdjęciami współczesnymi. Zawiera także dane teleadresowe o miejscach noclegowych. Autorami zdjęć są Tomasz Ligięza, Tomasz Śnieżek, Jacek Kobryń.

Wydawcą jest: Drukarnia - Wydawnictwo Edytor z Dzierżoniowa.