cz. III, Dzierżoniów 2003 r. – autor i redaktor

W kolejnym zeszycie będącym pracą zbiorową znalazły się rozdziały przygotowane przez krajoznawców, historyków zajmujących się czynnie odkrywaniem i popularyzowaniem historii powiatu dzierżoniowskiego. Publikowane tam wyniki badań poprzedzone były szeroką analizą dostępnych źródeł i opracowań oraz poparte danymi zebranymi w trakcie licznych wycieczek krajoznawczych. Wśród autorów znaleźli się pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego (dr Tomasz Przerwa, Sobiesław Nowotny oraz Sebastian Ligarski) oraz Politechniki Wrocławskiej (dr inż. architektury Artur Kwaśniewski). Tematyka zeszytów obejmuje opisy: świadectw średniowiecznego systemu sądowo - karnego krzyży pokutnych, urokliwych dzierżoniowskich plant, malowniczo położonego kiełczyńskiego kościółka. Są tu też opisy dawnych schronisk w okolicach Przełęczy Jurgowskiej w Górach Sowich oraz schroniska młodzieżowego w Łagiewnikach. Pozycja ta zawiera również interesującą ikonografię historyczną oraz kilkanaście kolorowych zdjęć.