Nazywam się Tomasz Śnieżek

o mnie, mojej pracy i miłości do regionu

Urodziłem się w Dzierżoniowie w marcu 1976 roku. Ukończyłem tutejszą Szkołę Podstawową nr. 5 im. Bohaterów Westerplatte oraz II Liceum Ogólnokształcące. Studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu (lata 1995 - 2000) zakończyłem uzyskaniem tytułu magistra historii. Prace licencjacką oraz magisterską z dziedziny historii najnowszej pisałem pod kierunkiem prof. Włodzimierza Suleji. Podczas studiów podjąłem współpracę z lokalnymi mediami.

W Radio Sudety przygotowywałem i prezentowałem serwisy wiadomości oraz codzienny przegląd prasy. Zrealizowałem tam także 40. edycji autorskiego programu krajoznawczego "Kalenica". 
Od 1998 roku w Tygodniku Dzierżoniowskim publikowałem artykuły krajoznawcze, a w kablowej Telewizji Sudeckiej byłem prezenterem informacji. Zrealizowałem też tam dwa programy krajoznawcze pod nazwą "Nieznane zakątki powiatu" oraz film promocyjny "Góry Sowie-tajemnica, przygoda, historia". W latach 1999-2001 byłem rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta Dzierżoniowa. W ostatniej dekadzie opublikowałem w prasie, lokalnych periodykach popularnonaukowych i na wielu portalach internetowych ponad 200. tekstów krajoznawczych ("Słowo Polskie", " Odkrywca", "Ziemia Kłodzka", "Turysta Dolnośląski", "Na szlaku", "Sudety", "Gazeta Noworudzka", "Hohe Eule", "Bibliotheca Bielaviana", doba.pl, naszesudety.pl). Zrealizowałem również kilka filmów krajoznawczych i promocyjnych dla TV Sudeckiej.

Następny okres to "pionierski czas" Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Oddział Wrocław (praca tam w latach 2001- 2002).

Po otrzymaniu mandatu radnego (w 2002 roku) Rady Miejskiej Dzierżoniowa (IV kadencji) pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego. W V kadencji (lata 2006-2010) szefowałem Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki. Byłem także radnym VI kadencji. W 2014 roku roku mieszkańcy po raz kolejny obdarzyli mnie swym zaufaniem i pracuję społecznie już 4. raz z rzędu w  „lokalnym parlamencie” mojego rodzinnego miasta.

W 2004 roku otrzymałem stypendium na prace projektowe nad monografią sowiogórską "W cieniu Wielkiej Sowy" z Fundacji Mercator w ośrodku Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

W ostatnim czasie byłem organizatorem i pierwszym prowadzącym Centrum Informacji Turystycznej w Dzierżoniowie (przełom 2006/2007). Obecnie prowadzę działalność gospodarczą, w której na pierwszym planie są usługa przewodnicka i pilotaż wycieczek.

Od jesieni 2015 roku współtworzę biuro turystyczne "ŚNIEŻKA" Podróże małe i duże.