Ważniejsze inicjatywy i apele

pomysły, akcje, wnioski

* październik 1997 - odkrywca głazu pomnikowego radnego Dzierżoniowa, radcy szkolnego, działacza społecznego, turystycznego i inicjatora budowy kamienno-żelbetonowej wieży widokowej na W. Sowie - Richarda Tamma (ponad Kamionkami - Góry Sowie);

* marzec 1999  - odkrywca głazu pamiątkowego nauczyciela Karla Winklera (nad Kiełczynem we Wzgórzach Kiełczyńskich), jednego z inicjatorów budowy pierwszej, drewnanej wieży widokowej na Wielkiej Sowie;

* lipiec-październik 1999 - inicjator i współorganizator „powrotu” kopii figurki dobosza na wieżę dzierżoniowskiego ratusza wraz z popularyzacją legendy o dzielnym chłopcu;

* wrzesień 2000 - styczeń 2001 - pomysłodawca licytacji wieży ratuszowej w Dzierżoniowie podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; współorganizator IX finału;

* maj 1999-maj 2005 - pomysłodawca i popularyzator idei remontu wieży widokowej na Wielkiej Sowie (w tym wnioskodawca o wsparcie finansowe jej remontu z budżetu Dzierżoniowa);

* maj 1999 - współorganizator prac renowacyjnych głazu pamiątkowego R. Tamma (Kamionki - Góry Sowie), współtwórca ścieżki turystycznej im. B. Grabowskiego (dawniej FritscheWeg) w kierunku Koziego Siodła i dalej Wielkiej Sowy;

* sierpień 2000 - współorganizator odsłonięcia tablicy pamiątkowej J.Q.Adamsa przy dawnym kościele ewangelickim (obecnie p.w. Maryi Matki Kościoła);

* wrzesień 2000 - inicjator utworzenia w Górach Sowich Miejsca Pamięci związanego ze zmarłymi towarzyszami górskich wędrówek i działaczy PTTK;

* luty 2001 - jeden z inicjatorów idei powrotu pomnika J. Nepomucena na dzierżoniowski Rynek;

* kwiecień 2002 - odkrywca głazu pomnikowego Paula Felsmanna - przewodniczącego bielawskiego Towarzystwa Sowiogórskiego ("Góra Maciek" - dawniej Heidelberg) nad Bielawą; uczestnik uroczystego odsłonięcia głazu w dn. 21 maja 2012 roku;

* styczeń 2003 - inicjator apelu związanego z ochroną XIX w. kamienicy J. T. M. Kellnera (obecnie redakcja Tygodnika Dzierżoniowskiego);

* czerwiec 2003 - inicjator i prowadzący wraz z placówkami oświatowymi akcję inwentaryzacji oraz zamalowywania napisów, symboli nazistowskich, antysemickich;

* listopad 2003 - wnioskodawca poprawy estetyki bloków pierzei północnej w dzierżoniowskim rynku (wnioski przyjęte do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego);

* październik 2003 - styczeń 2004  - autor apelu dotyczącego poprawy poziomu merytorycznego, redakcyjnego i językowego Rocznika Dzierżoniowskiego połączona z ofertą współpracy środowiska naukowego i lokalnych badaczy i krajoznawców;

* grudzień 2003 - maj 2006 - jeden z inicjatorów, wykonawca pierwszych prac (później koordynator) projektu monografii sowiogórskiej "W cieniu Wielkiej Sowy";

* kwiecień 2004  - koordynator powiatowej akcji "Kupując polskie produkty dajesz pracę";

* maj 2004 - listopad 2005 - współtwórca, promotor oraz pierwszy pracownik Sowiogórskiego Muzeum Techniki (obecnie obiekt niedostępny dla osób z zewnątrz); współorganizator dwóch edycji Sowiogórskiego Festiwalu Techniki z udziałem naukowców z Polski i Anglii (min. prof. Mike Clark);

* sierpień 2004 - inicjator wystawienia pamiątkowej tablicy poświęconej H. Henklowi (1869-1918) na Niedźwiedziej Skale w Górach Sowich;

* marzec 2005 - organizator promocji (z udziałem redaktorów serii) Słownika geografii turystycznej Sudetów – tomu 20. "Masyw Ślęży, Równina Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska";

* czerwiec 2005 - organizator promocji najnowszej mapy Gór Sowich wydawnictwa Plan;

* grudzień 2005 - odkrywca miejsca pochówku hr. Ernesta von Seherr-Thoss ponad Rościszowem;

* luty 2006 - współzałożyciel Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Dzierżoniowskiej i współorganizator kursów kandydatów na przewodników sudeckich;

* wrzesień 2006-marzec 2007 - inicjator i pierwszy prowadzący Centrum Informacji Turystycznej w Dzierżoniowie;

* październik 2006 - organizator promocji przewodnika turystycznego (współautor) po Górach Sowich;

* listopad 2006 - odkrywca „astrologicznej tablicy” na dzierżoniowskiej wieży ratuszowej;

* wrzesień 2007 - pomysłodawca licytacji wieży widokowej na Wielkiej Sowie podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

* październik 2007 - wnioskodawca organizacji XVI finału WOŚP na dzierżoniowskim rynku;

* październik 2007 - pomysłodawca uczczenia pamiątkową tablicą (w 200.rocznicę śmierci) wybitnego śląskiego architekta C. G. Langhansa;

* maj 2009 - pomysłodawca i fundator tablicy pamiątkowej w 100.lecie śmierci Richarda Tamma (inicjatora budowy wieży widokowej na W. Sowie) ponad Kamionkami w Górach Sowich;

* marzec 2010 - inicjator apelu w sprawie remontu wieży widokowej na Ostrej Górze koło Niemczy;

* styczeń 2011 - autor apelu w sprawie udostępnienia turystom wieży widokowej na Górze Anny nad Nową Rudą;

* styczeń 2011 - współautor apelu o upamiętnienie rozstrzelanych w Dzierżoniowie w styczniu 1947 roku trzech żołnierzy poAKowskiego podziemia;

*październik 2010-kwiecień 2011 - autor scenariusza i realizator filmu promocyjnego o Górach Sowich pt: "Góry Sowie-tajemnica, przygoda, historia";

*czerwiec 2011 - współautor stanowiska wzywającego władze wykonawcze Dzierżoniowa do utworzenia na bazie dworca kolejowego i placu autobusowego nowoczesnego Centrum dla Podróżnych;

* styczeń 2011-kwiecień 2012 - prace nad przewodnikiem turystycznym "Góry Sowie"; prezentacja 1 maja 2012 roku na Wielkiej Sowie;

* listopad 2013 - marzec 2014 - prace nad II wydaniem przewodnika "Góry Sowie" (Wyd. REWASZ). Na rynku księgarskim od maja 2014 roku;

* styczeń - kwiecień 2014 -  prace nad częścią kartograficzną oraz treściami krajoznawczymi mapy Gór Sowich wydawnictwa Compass (IV wydanie). Mapa w sprzedaży od maja 2014 roku;

kwiecień-sierpień 2016 r.  aktualizacja mapy G. Sowich i praca nad III wydaniem przewodnika